جلسه آنلاین برقراری ارتباط با افراد دشوار

کلاس آنلاین برقراری ارتباط با افراد دشوار

جهت ورود به کلاس آنلاین، کد ملی خود را هم به عنوان نام کاربری و هم به عنوان رمز عبور وارد نمایید:

.